Podmínky spolupráce

Spolupráce advokátní kanceláře s klientem je založena na vzájemné důvěře, rychlé a efektivní právní radě a individuálnímu přístupu, od kterého se odvíjí také cena poskytnutých služeb. Forma odměňování je časová. Služby jsou určeny počtem vykonaných hodin, které advokát fakticky stráví nad zpracováním požadavků klienta. Cena za 1 hodinu poskytovaných právních služeb je v rozmezí 2 000 – 5 000 Kč.

Při převzetí zastoupení je klient informován o předpokládaném rozsahu práce a také o možných nákladech a hotových výdajích, které je nutné vynaložit při právním zastoupení. Hotové výdaje jsou například soudní poplatky, překlady listin, konverze, výpisy z katastru nemovitostí a další. Zvlášť se účtují také cestovní výdaje.

Povinné informace

Vztah advokátka a klienta se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Česká advokátní komora je pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb, a je smírčím orgánem ve sporech mezi spotřebitelem a advokátem. Internetová stránka je www.cak.cz.