Publications

 • Zajištění obchodních závazkových vztahů - Právní rádce 2/2007
 • Specifikace movité věci - Právní rádce 11/2005
 • Žaloba na vrácení nemovitosti - Právní rádce 3/2005
 • Náhrada nákladů řízení a reformace in peius - Právní rádce 1/2005
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem - Právní rádce 10/2004
 • Odpovědnost za výrobek - Právní rádce 8/2004
 • Určovací nebo dědická žaloba? - Bulletin advokacie 5/2004
 • Žaloba na nečinnost správního orgánu - Bulletin advokacie 3/2004
 • Fúze společností s ručením omezeným - Právní rádce 1/2004 (spoluautorství)
 • Účetní závěrka a výroční zpráva - Právní rádce 6/2004 (spoluautorství)
 • Hlavní intervence - Právní rádce č. 8/2003 (spoluautorství)