Kdo jsme

Advokátní kancelář Těmín s.r.o. je dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláří v centru Prahy, jež poskytuje právní poradenství a odbornou pomoc napříč právními odvětvími. Její ideový vznik se uskutečnil již v roce 2011, v roce 2012 pak byla formálně založena JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem s více než patnáctiletou praxí, a za dobu svého fungování si vedle váženého postavení získala především důvěru širokého okruhu klientů.

Naši právníci tvoří sehraný tým, který je schopen flexibilně přistupovat k řešení problémů ve všech právních odvětvích. Zaměřujeme se zejména na právo obchodní, občanské, včetně práva dědického a rodinného, trestní, horní a na ochranu lidských práv a základních svobod.

Poskytujeme komplexní právní poradenství, přičemž se vždy snažíme maximálně vyhovět oprávněným přáním a potřebám klientů, a to v co možná nejkratším čase. Individuální přístup spojujeme s profesionalitou, předvídavostí a vysokým pracovním nasazením. Takové služby poskytujeme za odměnu v odpovídající cenové hladině, nebráníme se ani individuálním dohodám o odměně za vaše právní zastoupení.

Advokátní kancelář Těmín s.r.o. rovněž dlouhodobě spolupracuje s odborníky, zejména z řad exekutorů, notářů a soudních znalců, na vyžádání dokážeme zajistit služby auditora nebo daňového poradce. Pro komplexní služby našim klientům zajistíme další související úkony, například vymáhání pohledávek z obchodního styku, úkony související se založením či přeměnou společností, nebo vypracování znaleckých posudků pro případ vymáhání pohledávek na náhradu škody. V těchto případech jsme schopni služby zajistit bez nutné zásadní součinnosti klienta za maximálního respektu k ochraně jeho zájmům.

Ačkoli se zaměřujeme především na právo české, jsme vzhledem k trvalé spolupráci se zahraničními právními kolegy schopni poskytnout poradentství týkající se také práva zahraničního a mezinárodního.