JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D., advokát

Zakladatel Advokátní kanceláře Těmín s.r.o. promoval v roce 2000 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde též absolvoval postgraduální studium oboru soukromé právo, zde se zaměřoval především na otázky odpovědnosti za škodu a obhajobu v daňových a obchodních věcech. V roce 2004 získal titul doktor práv. Advokátem je od roku 2003.

Ke svým klientům přistupuje v souladu s principem loajality, vždy vyvíjí maximální úsilí k ochraně jejich zájmů ve světle platného práva a použitelných principů spravedlnosti. Je vyhledáván zejména ve spojitosti s poradentstvím z oblasti práva trestního, horního, restitučního a obchodního.

Zabývá se také publikační činností, kdy pravidelně přispívá do odborných časopisů, především články z oblasti soukromého práva a civilního procesu. Rovněž trvale spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Hovoří plynně anglicky, německy a rusky.

Mgr. Martin Kolář, advokát

V roce 2013 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem se stal v roce 2016.

V Advokátní kanceláři Těmín s.r.o. vykonával odbornou praxi již během svého studia. Zaměřuje se především na ochranu klientů před nezákonnými zásahy orgánů veřejné moci. Rovněž se zabývá právem hospodářské soutěže a energetickým právem.

Hovoří plynně anglicky a německy.

Mgr. Milan Jelínek, advokátní koncipient

V roce 2015 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Před nástupem do Advokátní kanceláře Těmín s.r.o. spolupracoval s velkou českou advokátní kanceláří, kde se zaměřoval na správu obchodních korporací a poradenství privátní klientele. V Advokátní kanceláři Těmín s.r.o. se zaměřuje na spornou agendu, zejména na ochranu klientů před nezákonnými zásahy orgánů veřejné moci a spory vyplývající z podnikatelské činnosti.

Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Lenka Plecháčová, advokátní koncipientka

V roce 2017 promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Již během svého studia pracovala v pražské advokátní kanceláři specializující se zejména na vymáhání pohledávek a trestní právo. Vedle toho absolvovala téměř dvouletou stáž na Okresním soudě v Olomouci. V Advokátní kanceláři Těmín s.r.o. se specializuje na smluvní právo, agendu vymáhání pohledávek a problematiku GDPR.

Hovoří plynně anglicky.